Χύνω από τη μουνάρα μου και ποτίζω τον κήπο!!! Ελπίδα η καυλιάρα!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *